Border

Om Inwido

Lönsam tillväxt

2013 omsatte Inwido 4 300 Mkr och vinsten uppgick till 345 Mkr (EBITA). Inwidos tillväxtmål är att årligen växa organiskt med mer än 5 % på den Nordiska marknaden och att ha fördubblat sin storlek i Europa inom 2-3 år.

Verksamhet i åtta länder

Inwido är marknadsledande på fönster och dörrar i Sverige, Danmark, Finland och Norge sammantaget. När det gäller träbaserade produkter har Inwido också ledande positioner i Polen, Storbritannien och Irland. 2013 genomförde Inwido deras första greenfield lanseringen på den Österrikiska marknaden. Företaget exporterar även till USA, Ryssland, Japan och Kanada samt en rad andra länder runt om i världen. Inwidos huvudkontor är placerat i Malmö, Sverige.

Kunder

Varje år köper konsumenter på fler än 15 marknader över 4 miljoner produkter från Inwido. Största delen – cirka 70 procent - av Inwidos försäljning sker till konsumentmarknaden. Försäljningen till konsumenter sker antingen direkt till privatpersoner via ”gör-det-själv”-kedjor och byggmaterialhandel, eller via installatörer/snickare. Cirka 30 procent av Inwidos försäljning sker till så kallade industrikunder – entreprenörer, byggherrar och småhustillverkare. Exempel på dessa företag är NCC, PEAB, SKANSKA, JM, Trivselhus och Willa Nordic.

Produktion

Inwido har produktionsanläggningar i sju länder. Totalt har företaget 26 fabriker. Lokal produktion är en viktig styrka eftersom varje land har sin egen standard för fönstersystem, beslag och dimensioner.

Ägare

Inwido ägs av Ratos som är noterat på Stockholmsbörsen. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos marknadsvärde är uppskattningsvis cirka 20 miljarder kronor. Ratos äger cirka 97 procent av Inwido, medan ledande befattningshavare äger resterande cirka 3 procent.

Border